,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530754
Unikalnych : 5035868
Obecnie : 26
Zalogowanych : 0
Powrót

Aktualności

„Akademia przedszkolaka w Łopusznie”

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 10-05-17

logo_512_01_512
Dzięki temu, iż 28 sierpnia 2016 roku Gmina Łopuszno podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Akademia Przedszkolaka" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i   aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i  wzrost jakości edukacji przedszkolnej - od 1 września 2016 roku wielu młodych pracujących rodziców naszej gminy odetchnęło z ulgą.

Powodem tego stała się możliwość realizacji - w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie - ww. projektu, w ramach którego utworzony został oddział dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat. Mają one zapewnioną opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00. Środki finansowe zabezpieczone w powyższym projekcie pozwoliły także wydłużyć opiekę z 5 do 10 godzin dziennie dla istniejącej już grupy dzieci 4-5 letnich.

 

Pieniądze pozyskane w tym ważnym przedsięwzięciu unijnym przyczyniły się do wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty dla naszych milusińskich. Otrzymały one szansę na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z rytmiki, języka angielskiego, plastyki, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, a więc z tych dziedzin, które w znaczący sposób przyczyniają się do szybkiego i właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci we wczesnym etapie życia. Zapewniona została im również specjalistyczna opieka logopedyczna oraz psychologiczno-pedagogiczna, co pozwoli na szybkie zdiagnozowanie potrzeb szkolnych maluchów i umożliwi ukierunkowanie pracy nauczycieli i wychowawców.


W ramach projektu „Akademia przedszkolaka" dzieci już 8 razy wyjeżdżały na spektakle do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach. Mogą „na żywo" uczestniczyć w bajkowych przedstawieniach teatralnych, otrzymują możliwość zobaczenia pracy aktorów - animatorów, obejrzenia scenografii teatralnej. Uczą się właściwego zachowania w miejscach publicznych. Uczestnicy ww. projektu sześciokrotnie wyjeżdżali do bawialni „Julia", gdzie mogły „się wyszaleć". Rozpoczął się również cykl 10 wyjazdów na basen. Oprócz zajęć rekreacyjnych dzieci otrzymają wsparcie w formie dziesięciogodzinnego kursu nauki pływania.


Środki finansowe pozyskane w ramach projektu „Akademia przedszkolaka" w znaczący sposób przyczyniły się do wzbogacenia wyposażenia sali dydaktycznej najmłodszej grupy wiekowej, zwiększenia bezpieczeństwa, podniesienia jakości pracy z dziećmi - uczestnikami (jw.). Zakupiono i położono w niej nowa wykładzinę typu tarkett oraz wykładzinę dywanową.
Wymieniono ławki, krzesełka i inne meble (w tym: szafki na ubrania) na bardziej funkcjonalne i przyjazne maluchom. Dzieci mogą wypoczywać na nowych, wygodnych leżakach, pufach i poduchach, które kupiono w ramach projektu. Wzbogacono również pomoce dydaktyczne, między innymi o ekran dotykowy, laptop z oprogramowaniem i tablicą obrotową.


Dzięki pozyskanym środkom unijnym na potrzeby dzieci stołówka szkolna wyposażona została w szafę chłodniczą, komplet naczyń, kubków i sztućców, a na istniejącym placu zabaw zużyte urządzenia zabawowe zostaną w najbliższym czasie wymienione na nowe, co zwiększy atrakcyjność tego miejsca i poprawi bezpieczeństwo podopiecznych.


Realizacja projektu trwać będzie do 31.08.2017 r. Wartość projektu: 678.347,50 zł.

 

 

wizyta_w_bawialni_julia_w_kielcach_512_01

  Wizyta w bawialni „Julia" w Kielcach

 

 

  warsztaty_z_aktorami_teatru_lalki_i_aktora_kubu_w_kielcach._512

  Warsztaty z aktorami Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach.

 

 

  nauka_pywania_na_basenie_olimpic_w_strawczynku_512

  Nauka pływania na basenie „Olimpic" w Strawczynku

 

 

  zajcia_rytmiczne_z_panem_jarosawem_gouchem_512

  Zajęcia rytmiczne z Panem Jarosławem Gołuchem

 

 

chwila_odpoczynku_przy_ulubionych_dziecicych_przebojach_512

Chwila odpoczynku przy ulubionych dziecięcych przebojach... 

 

 

 

 

   
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.