,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530746
Unikalnych : 5035861
Obecnie : 25
Zalogowanych : 0
Powrót

Historia

ŁOPUSZNO W HISTORII


Łopuszno, szlacheckie gniazdo

Nazwa miejscowości wywodzi się od dialektycznych brzmień rzeczownika „łopuch” oznaczającego nazwę miejscowej rośliny – Herb Porajłopianu, bujnie porastającej kiedyś te tereny. W przeszłości nazwa była zapisywana w następujących wariantach: Lopuszna, Lopuszno, Lopuschno, Lopussno. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV w. W dokumencie z 1355 r. wieś zapisana została pod nazwą „Łopuszna”, w 1367 już jako „Łopuszno”.
Od XIV do XVI w. wieś była własnością rodziny Łopuszańskich. Najstarsza wzmianka o dziedzicach Łopuszna – braciach Rosco, Boksa i Jakusz z Łopuszna, świadczących w Solcu, pochodzi z 1367 r. Jeden z Łopuszańskich był w 1392 r. dworzaninem królowej Jadwigi.
O Łopuszańskich wspomina także dokument fundacji kościoła, podpisany w 1425 r. przez Mikołaja Stoigniewa z Jasieni, Dziersława z Łopuszna i Woli oraz Jakusza z Czartoszów. Pierwsi dwaj byli bliskimi krewnymi, może nawet braćmi, używali tego samego herbu Róża i zawołania Poraj. Przyjęte nazwiska Jasieńskich czy Łopuszańskich pochodziły od posiadanych wsi.
Inna wzmianka o Janie z Łopuszna pojawia się w roku 1438, gdy zapłacił on krakowskim biskupom główszczyznę (pieniądze należne za głowę zabitego) za ks. Tomasza, plebana w Podgrodziu.
W roku 1508 w chęcińskich księgach poborowych figuruje Andrzej Łopuszański. W roku 1540 pojawia Herb_Ossoryasię jako współwłaściciel Łopuszna Mikołaj Mokrski, wcześniej dziedzic pobliskiego Wielebnowa, a w roku 1591 w aktach grodzkich w Chęcinach znaleźć można Wojciecha, Mateusza i Kacpra Łopuszańskich "w Łopusznie części swoje dziedziczne mających".
Na początku XVII w. Łopuszno stało się własnością Łąckich. W roku 1624 dziedzicem był Zygmunt Łącki, który pisał się z Nadola Dolnego i Łopuszna.
Kolejnymi właścicielami wsi w XVII w. i na początku XVIII w. byli Derszniakowie herbu Korczak, wywodzący się z Rokitnicy w Ziemi Przemyskiej.
W roku 1721 Anna Derszniakówna, poślubiając Jana Dobieckiego herbu Ossorya, wniosła Łopuszno w dom mężowski, a w konsekwencji we władanie Dobieckich. W XVIII w. Andrzej Dobiecki uzyskał od króla Augusta III przywilej dla wsi Łopuszno na organizację trzech jarmarków w roku. Najwybitniejszym spośród Dobieckich był Eustachy Onufry Feliks Dobiecki (1855 – 1919), wybitny działacz polityczny i gospodarczy w Królestwie Polskim. Ostatni z Dobieckich, Zbigniew władał dobrami łopuszańskimi aż do 1939 r. Wrócił do Łopuszna na krótko w styczniu 1945 r. Wyjechał po miesiącu i do śmierci przebywał i pracował na Pomorzu.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [Wszystko]   

   
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.