,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530682
Unikalnych : 5035811
Obecnie : 9
Zalogowanych : 0
Powrót

Wykaz urzędów i instytucji

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
z siedzibą:
Antonielów 26a
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 273
e-mail: zgk-lopuszno@wp.pl


Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Włoszczowska 2
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 138
www.gbplopuszno.pl

 

Komisariat Policji w Strawczynie
ul. Sportowa 1,
26 - 067 Strawczyn
telefony:
041 349 36 97
041 303 80 07
fax:
041 349 37 97


Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Strażacka 10
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 027
fax: 041/39 140 54
e-mail: gozlopuszno@fortes.com.plGminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie

ul. Włoszczowska 40
26 – 070 Łopuszno
tel./fax. 041/39 14 010 
e-mail:gosw-lopuszno@wp.pl
www.gosw-lopuszno.pl
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Włoszczowska 3
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 282
www.gops-lopuszno.plGminny Ośrodek Kultury
ul. Włoszczowska 3
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 136
http://gok-lopuszno.eu/


Parafia Rzymskokatolicka
ul.Strażacka 4
26-070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 306
http://parafialopuszno.pl


Urząd Pocztowy
ul. N. Żurowskiej – Machałowej 13
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 049


Nadleśnictwo Kielce Leśnictwo
Dobrzeszów 128
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/39 16 638


Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Obwód Drogowy
Włoszczowska 40
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 172


Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Filia
Włoszczowska 3a
26-070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 079


Bank Spółdzielczy w Łopusznie
ul. Przedborska 10
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 012, 39 14 045
fax. 041/39 14 045


Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału
ul. Strażacka 5
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 118


Międzyzakładowa Komisja Związkowa
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty
Gmin Łopuszno i Słupia z siedzibą w Łopusznie
ul. Strażacka 5
26 – 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 254

 

 
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.