,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530713
Unikalnych : 5035836
Obecnie : 22
Zalogowanych : 0
Powrót

GOK

   

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie

ul. Włoszczowska 40
    26-070 Łopuszno

tel. 600 036 875;

www:  http://gok-lopuszno.eu/

e-mail: gok.lopuszno@gmail.com

GOK czynny:

Poniedziałek

8:00    -    18:00

Wtorek

8:00    -    18:00

Środa

8:00    -    18:00

Czwartek

8:00    -    18:00

Piątek

8:00    -    16:00

GOK w Łopusznie powstał w latach siedemdziesiątych. Pierwsze lata działalności to głównie współpraca z klubami „Ruchu", Klubami Rolnika i świetlicami wiejskimi.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku GOK był organizatorem Turniejów Gmin (ze Strawczynem, Mniowem i Małogoszczem) oraz Turniejów Rekreacyjno - Sportowych. Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych ośrodek jest organizatorem Plenerów Plastycznych, w których uczestniczą artyści z całej Polski.

Od 1995 roku do chwili obecnej GOK mieści się w byłym budynku Urzędu Gminy, przy ul.  Włoszczowskiej i zajmuje pomieszczenie dawnej świetlicy UG.

W głównym pomieszczeniu GOK organizowane są różnorodne wystawy, konkursy, kameralne spotkania. Prowadzone są zajęcia taneczne, muzyczne oraz aerobik. Usytuowana jest tu także Galeria eksponująca prace poplenerowe. Obok głównej sali znajduje się Izba Regionalna.

                                                             

GOK_Zespół_taneczny

Pod patronatem GOK działają zespoły ludowe: Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska" i kapela Zygmunta Jakubowskiego. Od paru miesięcy pierwsze kroki na niwie artystycznej stawia zespół obrzędowy, działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Lasocinie.

Przy GOK działają grupy taneczne. Są to: „Mickey Mouse", „Twist", Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Crazy Girls", Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego w Szkole Podstawowej w Grabownicy, Mażoretki. Nabór do grup tanecznych odbywa się w miesiącu wrześniu.

GOK__Mażoretki

W GOK prowadzona jest również nauka gry na gitarze klasycznej i na keyboardzie. Zajęcia obywają się w poniedziałki i czwartki, w godzinach popołudniowych.

Cykliczne imprezy organizowane przez GOK to:

  1. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej.
  2. Powiatowe Warsztaty Sztuki Ludowej.
  3. Dożynki gminne.
  4. Konkursy plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy.
  5. Spotkania opłatkowe.
  6. Prezentacje artystyczne.
  7. Ogólnopolskie Plenery Plastyczne.
Weronika Skrońska ze SP w Sarbicach

Ogólnopolskie Plenery Plastyczneorganizowane są od 1986 roku. Celem organizowanych plenerów jest pobudzenie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w sztuce oraz świadomego jej odbioru.

Plenery odbywają się zwykle jesienią i trwają 10 dni. Organizatorzy zapewniają artystom całodzienne wyżywienie, noclegi i podobrazia. Uczestnicy przekazują organizatorom po dwie prace. Finałem tych spotkań są wernisaże i wystawy z udziałem artystów. Są to ważne spotkania, umożliwiające bezpośredni kontakt społeczności lokalnej z twórcą i jego dziełem.

Prace plenerowe zdobią Urząd Gminy, Liceum w pałacu Dobieckich, Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy oraz domy prywatne.

Czesław Góralski przyjeźdża na plenery do Łopuszna od początku

W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje od 1996 roku Galeria, w której eksponowane są prace poplenerowe. Tu pod kierunkiem nauczycieli plastyki, powstają ciekawe prace, wykonane przez dzieci i młodzież szkolną.

Ogólnopolskie Plenery plastyczne wpisały się na stałe do kalendarium Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie.             

Uczestnicy_plenerów
 
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.