,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530724
Unikalnych : 5035845
Obecnie : 23
Zalogowanych : 0
Powrót

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dane kontaktowe 
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Przy

Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łopusznie

Antonielów 26 a, 26-070 Łopuszno

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmuje odpady:

codziennie w dni robocze od 8:00 do 16:00,

przy czym w każdy 4-ty piątek miesiąca GPSZO będzie czynny do godz. 18:00 

W GPSZOK mieszkańcy Gminy Łopuszno będą mogli nieodpłatnie oddać odpady komunalne

meble i inne odpady wielkogabarytowe:

 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

zużyte baterie i akumulatory;

przeterminowane leki i chemikalia, aerozole;
zużyte opony;

popioły (sezonowo od listopada do kwietnia)

Załączniki

 
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.