,     

Luty 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7180464
Unikalnych : 4761272
Obecnie : 7
Zalogowanych : 0
Aktualności

gminanews1_112

Witamy na stronie oficjalnego serwisu informacyjnego gminy Łopuszno. Mamy nadzieję, że będzie ona spełniać Państwa oczekiwania, dostarczy wielu potrzebnych wiadomości o naszej gminie oraz zachęci do samodzielnego poznania jej walorów.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ŁOPUSZNIE

W związku z tworzeniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno Wójt Gminy Łopuszno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08) prowadzące działalność na terenie Gminy Łopuszno do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Łopuszno.

więcej »
Informacja

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie informuje, że lek Grzegorz Mila nie przyjmuje od dnia 15.02.2017 do 03.03.2017.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o unieważnieniu „Zapytania ofertowego" na zadanie pod nazwą: Zakup podręczników wraz z dostawą w ramach realizacji projektów: Część 1 - „Edukacja kluczem do przyszłości" Część 2 - „Gimnazjum bez barier".

więcej »
Unieważnienie zapytania ofertowego na „dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw..."

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o unieważnieniu postępowania ofertowego przeprowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015.2164 z późń.zm.), na podstawie art. 4 pkt.8 tej ustawy z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. Euro.

więcej »
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Łopuszno zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektów: Część 1 - „Akademia przedszkolaka" Część 2 -   „Edukacja kluczem do przyszłości" Część 3 - „Gimnazjum bez barier".

więcej »
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Łopuszno zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.: Zakup podręczników wraz z dostawą   w ramach realizacji projektów: Część 1 - „Edukacja kluczem do przyszłości" Część 2 - „Gimnazjum bez barier".

więcej »
SESJA RADY GMINY W ŁOPUSZNIE

Uprzejmie informujemy, że 15 lutego 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

więcej »
Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Informujemy, iż w dniu 09 marca 2017 w godz. 10:00- 16:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie odbędzie się szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin prowadzone przez firmę Szkoltex centrum Usług Bhp i Kadr z Lublina. Koszt szkolenia 100 zł. Liczba miejsc ograniczona.

 

więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Łopuszno w ramach projektu pod nazwą „Akademia przedszkolaka"

więcej »
II Gminny Festiwal Piosenki

Wójt Gminy Łopuszno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w II Gminnym Festiwalu Piosenki „Muzykalne Łopuszno", który odbędzie się dnia 26.02.2017 (niedziela) o godzinie 14:00 na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie

więcej »
  następna »
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.